Chov v ČR

 

Podmínky pro uchovnění

Co musíte splnit k uchovnění svého portíka?

1. věk od dokončeného 17. měsíce věku

2. skus nůžkový

3. výška dle standardu

4. 3x výstava po roce věku, přičemž se do uchovnění nepočítají výstavy krajské a oblastní,  posudek k uchovnění musí být z výstavy v ČR, ocenění minimálně VD, od dvou různých rozhodčích

5. test PRA- prcd

Pozn.: Chovní jedinci uvedení v doporučení ke krytí musí splňovat  chovné

podmínky (ohledně zdravotních testů) platné od 26.9.2009. V případě

zahraničního krytí je dostačující vyšetření na PRA- prcd pouze u feny,

s nálezem N/N (clear ).

V České republice zaštiťuje plemeno portugalský vodní pes Klub chovatelů loveckých slídičů.

Všeobecné informace k uchovnění – převzato z www.kchls.cz

Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených pro portugalské vodní psy výborem klubu při respektování platného standardu FCI.

Agresivní jedinec nesmí být využit v chovu.

Věk pro zařazení portugalských vodních psů do chovu

minimum: od 17 měsíců věku

maximum:       psi – neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince

feny – 8 let, přičemž může být kryta poslední den, kdy dovršila stáří 8 let

Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor klubu na základě  žádosti předložené chovatelem min. 1 měsíc před předpokládaným krytím a doplněné potvrzením veterinárního lékaře o zdravotní způsobilosti feny.

Chovnost není stanovena doživotně a může být zrušena v případě, že se v odchovech objeví genetické vady nebo zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění.

Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu (Lenka Markovičová) do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. Nově získané tituly a další výsledky získané na zkouškách z výkonu zasílá majitel chovného jedince na plemennou knihu ČMMJ.

Chovný jedinec registrovaný v KCHLS nesmí být registrován v jiném klubu

Poradce chovu pro portugalské vodní psy

Lenka Markovičová
Bohdašice 4
342 01 Sušice

mobil: 728 149 142

email: lenka.markovic@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět − 2 =