Chov v ČR

Podmínky pro uchovnění portugalského vodního psa

  1. věk od dokončeného 17. měsíce věku
  2. skus nůžkový
  3. výška dle standardu
  4. 3x výstava po roce věku, přičemž se do uchovnění nepočítají výstavy krajské a oblastní,  posudek k uchovnění musí být z výstavy v ČR, ocenění minimálně VD, od dvou různých rozhodčích
  5. test PRA- prcd – nutno ověřit vzorek od veterináře!

V České republice zaštiťuje plemeno portugalský vodní pes Klub chovatelů loveckých slídičů.

Všeobecné informace k uchovnění – převzato z www.kchls.cz

Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených pro portugalské vodní psy výborem klubu při respektování platného standardu FCI.

Agresivní jedinec nesmí být využit v chovu.

PRA-prcd – Progresivní retinální atrofie

Do chovu jsou zařazeni jedinci, kteří mají udělaný genetický test s odběrem vzorku potvrzeným od veterináře (vyplňuje se ještě před testem v žádance) a s výsledkem normal a carrier.

Kohoutková výška*:

 

  • Psi: 50 – 57 cm (ideální výška je 54 cm)
  • Feny: 43 – 52 cm (ideální výška je 46 cm)

Skus/chrup*: nůžkový-klešťový/úplný

 *Zápis rozhodčím do průkazu původu nebo do posudku na výstavě.

Věk pro zařazení portugalských vodních psů do chovu minimálně  17 měsíců.

  • psi – neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince
  • feny – 8 let, přičemž může být kryta poslední den, kdy dovršila stáří 8 let

Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor klubu na základě  žádosti předložené chovatelem minimálně 1 měsíc před předpokládaným krytím a doplněné potvrzením veterinárního lékaře o zdravotní způsobilosti feny.

Chovnost není stanovena doživotně a může být zrušena v případě, že se v odchovech objeví genetické vady nebo zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění.

Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu (Lenka Markovičová) do průkazu původu.

Chovný jedinec registrovaný v KCHLS nesmí být registrován v jiném klubu.

Poradce chovu pro portugalské vodní psy  
Lenka Markovičová

Bohdašice 4

342 01 Sušice

 
mobil: +420 728 149 142  
email: lenka.markovic@seznam.cz  

 

Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. Nově získané tituly a další výsledky získané na zkouškách z výkonu zasílá majitel chovného jedince na plemennou knihu ČMKJ.

 

Plemenná kniha  
Českomoravská kynologická jednota

Věra Dvořáková

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4 – Chodov

 

telefon: +420 224 949 510

 

email: dvorakova@cmkj.info

 

 

Vše se musí zaslat k potvrzení a zápisu do databáze nejdéle společně s „Hlášením vrhu“, jinak se získání šampionátů (ČR i zahraničních) nepropíše do rodokmenu štěňátkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 − 2 =